Gweithgareddau i Ddysgwyr

Mae clybiau clonc wedi eu sefydlu dros Gymru erbyn hyn er mwyn rhoi cyfle i bobl sy’n dysgu’r Gymraeg i gymdeithasu a defnyddio’r iaith tu allan i’r gwersi. Er mwyn i’r rhai sy’n dysgu allu datblygu ac ymarfer mae angen siaradwyr rhugl i’w cefnogi hefyd.

Rhai cyfrifoldebau

  • Mynychu grwpiau’n achlysurol
  • Siarad gyda’r pobl eraill sy’n mynychu
  • Cefnogi ymgyrchoedd i ddysgu Cymraeg fel diwrnod Shwmae Sumae
cymarfer

Cymarfer – cynllun Cefnogi Dysgwyr yn Ynys Mon