Cytundeb llawrydd cyfnod penodol – y gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2022 

Cefndir: 

Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn chwilio am gwmni neu unigolyn profiadol,proffesiynol a chymwys i gefnogi ni gyda, ac i ddatblygu, ein gwaith Marchnata a Chyfathrebu, a gwaith Marchnata a Chyfathrebu’r rhwydwaith o Fentrau Iaith. 

Mudiad cenedlaethol yw MIC sy’n cefnogi gwaith y 22 Menter Iaith leol ledled y wlad www.mentrauiaith.cymru    

Y Gwaith:  

  • Dadansoddi gweithdrefnau marchnata digidol y 22 Menter leol, a MIC, ac ein cefnogi i gryfhau’r agwedd yma 
  • Rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Mentrau Iaith Cymru drwy ddilyn a gweithredu llais brand penodol 
  • Diweddaru, datblygu a golygu cynllun Marchnata a Chyfathrebu MIC am 2021-22 fel bod cynllun newydd yn ei le ar gyfer 2022-23 
  • Creu cynlluniau i 2 ymgyrch marchnata cenedlaethol, i gyd-fynd gydag ymgyrchoedd a digwyddiadau penodol y rhwydwaith 

Y cwmni/ unigolyn llwyddiannus: 

  • Profiad eang o farchnata a chyfathrebu 
  • Profiad o reoli cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus 
  • Profiad o ddadansoddi data digidol 
  • Y gallu i gynnig gwasanaethau dylunio o safon 
  • Dealltwriaeth o sefyllfa’r Gymraeg, y Mentrau Iaith a Prosiect 2050 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Iwan Hywel, Arweinydd Tîm MIC – iwanhywel@mentrauiaith.cymru  

Pecyn ymgeisio am y tendr isod: