News

*2 Swydd Wag* gyda Menter Bro Ogwr

*2 Swydd Wag* gyda Menter Bro Ogwr

Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â tîm y Fenter fel Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cyflogwr: Menter Bro ogwr Cyflog: £20,903- £23,541 pro rata Oriau gwaith: Rhan-amser (16-20 awr yr wythnos)...

Swydd wag – Swyddog Maes Digidol x4

Swydd wag – Swyddog Maes Digidol x4

DYDDIAD CAU:  9am 04/09/2017 Rydym yn edrych am bersonau trefnus ac effeithiol sydd â'r gallu a'r profiad i gynnal sesiynau digidol gyda chleientiaid er mwyn eu helpu i ddod o hyd i waith. Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig, brwdfrydig ac yn medru...