Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â tîm y Fenter fel Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyflogwr: Menter Bro ogwr

Cyflog: £20,903- £23,541 pro rata

Oriau gwaith: Rhan-amser (16-20 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 17eg o Dachwedd 2020

Amser Cau:12:00yp

Lleoliad:

Menter Bro Ogwr, Tŷ’r Ysgol,Pen yr Ysgol,Maesteg,CF34 9YE

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Llangynwyd, Maesteg, CF34 9RW

 

Swyddog Gweinyddol Menter Bro Ogwr.

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm y Fenter fel Swyddog Gweinyddol Menter Bro Ogwr.

Cyflogwr:  Menter Bro ogwr

Cyflog: £17,842 i £18,562 pro rata

Oriau gwaith: 15 awr yr wythnos (gweithio’n hyblyg)

Dyddiad Cau: 17eg o Dachwedd 2020

Amser Cau: 12:00yp

Lleoliad: Menter Bro Ogwr, Tŷ’r Ysgol,Pen yr Ysgol,Maesteg,CF34 9YE (a phosibilrwydd o weithio gartre’n achlysurol).