Trefnu Cymal Lleol – Camau i’w Cymryd

Darllennwch hwn gyntaf cyn mynd ati i drefnu cymal.