Templed – Rhybudd Preifatrwydd Staff Gweithwyr Contractwyr a Gwirfoddolwyr – Darwin Gray 2018