Plygain – datganiad i’r wasg

Fideo yma: https://www.youtube.com/watch?v=F7aCdKykiuY