O’m Mhrofiad i / Trefnu Gŵyl Llwyddiannus / Menter Caerdydd 2016

Dyma awgrymiadau gan Llinos Williams, Trefnydd Tafwyl ar beth dylid ystyried wrth drefnu gŵyl lwyddiannus.