O’m Mhrofiad i – Mererid Haf Roberts: Paratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol