O’m Mhrofiad i – Iwan Williams sy’n trafod sut i lunio cais celfyddydol llwyddiannus