Datblygiadau Diweddar: Marchnad Lafur Cymraeg

Dogfen fewnol sy'n egluro datblygiadau diweddar gyda'r gwaith Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg, sef partneriaeth newydd rhwng Four Cymru a Mentrau Iaith Cymru i gyflwyno cais am gyllid y Cynllun Datblygu Gwledig.