Cynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg MIC papur llawn / 2015

[:en]Papur sydd yn amlinellu'r angen, y rhesymeg a'r bwriad i ddatblygu Cynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg er mwyn cryfhau seiliau'r Gymraeg trwy gyfleoedd economaidd.[:]