Cyflwyniad – hen

Elfennau dal yn berthnasol, modd newid / twicio (Mentrau CNPT a GSG)