Cofnodion Cyfarfod Eithriadol Bwrdd Rheoli 16-05-2018