Cartwn Magi Ann yn sefyll ar gefndir gwyrdd at ddefnydd marchnata