Canllawiau – polisi Covid – Ty Tawe, MI Abertawe (Saesneg)