Cadarnhau Cyfrifwyr

7.1.3 Screenshot e bost trysorydd MIC i gadarnhau cyfrifwyr