8.7 Manylion yr adeilad

Mae swyddfa Heledd o fewn y Ganolfan Gymraeg yng Nghaerfyrddin. Cedwir manylion am archwiliadau risg / tân etc yr adeilad gyda rheolwraig yr adeilad, felly wedi cynnwys e bost i gadarnhau hynny oddi wrthi.