Polisi Cwynion (allanol – gan y defnyddiwr)

4.1.8 Ein defnyddwyr ni (MIC) yw'r Mentrau Iaith, ond rydym hefyd yn ymwneud â'r cyhoedd pan daw i ddigwyddiadau cyhoeddus e.e Eisteddfod. Bydd angen newid y polisi hwn i siwtio'r Fenter Iaith.