Y Gymraeg a Gwirfoddoli 2022– Cyfle cyffrous i gwmni neu unigolyn profiadol, proffesiynol a chymwys i weithio gyda ni ar y cynllun arloesol hwn.

 Bydd y cwmni llwyddiannus yn cyd-weithio gyda staff Mentrau Iaith Cymru (MIC) i wireddu’r cynllun. 

Mae MIC wedi bod yn llwyddiannus gyda chais i Gronfa Strategol Gwirfoddoli Cymru. Mae’r Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru yn rhaglen ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac yn cael ei gweinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddoli Cymru. 

Y Gwaith:  

  • Ymchwilio i sefyllfa’r Gymraeg a Gwirfoddoli ar hyn o bryd, gan ganolbwyntio ar ambell ardal benodol  
  • Creu Fframwaith Gwirfoddoli a’r Gymraeg   
  • Cynnal ymgyrch i gael mwy o bobl yn gwirfoddoli yn defnyddio’r Gymraeg.   

Mae sawl darn o waith blaenorol yn mynd i fwydo mewn i’r cynllun, ac mae nifer o endidau cenedlaethol eraill yn mynd i fod yn rhan ohono.  Cynllun fydd gydag allbynnau ymarferol i fudiadau ac unigolion ledled Cymru yw hwn, nid darn o waith ymchwil yn unig. 

Mudiad cenedlaethol yw MIC sy’n cefnogi gwaith y 22 Menter Iaith leol ledled y wlad www.mentrauiaith.cymru  

Y cwmni/ unigolyn llwyddiannus:  

  • Dealltwriaeth o sefyllfa’r Gymraeg, Prosiect 2050 a’r Trydydd Sector yng Nghymru 
  • Profiad o weithio mewn partneriaeth, o weithio gyda sawl mudiad/ cwmni ar y tro a phrofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr 
  • Profiad o waith ymchwil, dadansoddi data, cynhyrchu adroddiadau a rhoi cyflwyniadau 

Am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio am y tendr cysylltwch ag Iwan Hywel, Arweinydd Tîm MIC – iwanhywel@mentrauiaith.cymru Dyddiad Cau: 28.1.2022 

Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth tendr gwaith “Gwirfoddoli a’r Gymraeg 2022” yma: