Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r
Gymraeg yn Sir Conwy?

Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith
yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio
efo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth. Mae hefyd rhywfaint o
ddyletswyddau gweinyddol megis cadw cofnodion, materion diogelu data, cofnodi oriau staff
ayyb.

Cyflog: £19000 i £22000 yn ddibynnol ar brofiad.
Oriau: Hyd at 37 awr yr wythnos( i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus)
Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst
Am fanylion a disgrifiad swydd cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru
Neu ewch i’r wefan https://miconwy.cymru
Dyddiad Cau Awst 26ain Awst, 2022. Cais drwy lythyr a CV.