Cwm-Rhyd-y-Rhosyn

Ffurflen archebu

Mae llwybr trwy fyd hudol Cwm-Rhyd-y-Rhosyn ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Ac mae’r llwybr ar agor i chi bob dydd yn ystod Eisteddfod yr Urdd i fwynhau cerddoriaeth a straeon bytholwyrdd Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones – yn rhad ac am ddim.

Mae pob taith yn cymryd tua 20 munud. Does dim rhaid i chi nodi y nifer o bobl, ond lle i 6 o bobl fydd ar bob taith. Gofynnwn i o leiaf un oedolyn fod gyda’r plant ar y daith. Mae’r llwybr trwy’r Cwm yn hygyrch i bawb ac yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn gyda lle i 4 ar y mwyaf mewn un daith.

Dewiswch y dyddiad yn y calendr a’r amser isod wedyn i archebu taith ar y llwybr trwy’r Cwm. Rhowch unrhyw anghenion ychwanegol yn y manylion, os gwelwch chi’n dda.

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
-
Ar gael / Available
 
-
Wedi'i archebu / Booked