Beth am her newydd? Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn edrych am unigolyn i arwain, rheoli, ysbrydoli a datblygu eu tîm bach.  Mae angen person brwdfrydig sy'n gallu gweithio'n effeithiol i gynnig arweiniad, cyngor a chefnogaeth ragweithiol i MIC, Pwyllgor...