Newyddion

Ras Rithiol o Gwmpas Cymru i Godi Arian i Iechyd Cymunedol

Ras Rithiol o Gwmpas Cymru i Godi Arian i Iechyd Cymunedol

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.  Mae’r ymgyrch Ras123 yn cael ei threfnu gan Ras yr Iaith, digwyddiad cenedlaethol sy’n digwydd bob dwy flynedd i godi arian at...

Ras yr Iaith yn ehangu

Ras yr Iaith yn ehangu

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu. Eleni mi fydd y Ras, y trydydd ers ei sefydlu, yn mynd i ardaloedd newydd o Gymru gan ymweld am y tro cyntaf â’r gogledd Ddwyrain a’r de Ddwyrain. Mi fydd y Ras yn cychwyn yn Wrecsam ar...

Ras yr Iaith 2016 yn teithio o Fangor i Landeilo

Ras yr Iaith 2016 yn teithio o Fangor i Landeilo

Yn dilyn llwyddiant Ras yr Iaith yn 2014 mae trefniadau nawr mewn lle i gynnal y Ras unwaith eto flwyddyn nesaf. Cyfarfu Pwyllgor Ras yr Iaith ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac yn dilyn y cyfarfod hwnnw gellir datgan mai bwriad y trefnwyr yw cynnal y Ras ar...