Newyddion

CEFNOGAETH AT WCRÁIN

CEFNOGAETH AT WCRÁIN

Mae'r Mentrau Iaith mewn un llais yn condemnio’r rhyfel sydd yn digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd.   Dywed Iwan Hywel o Fentrau Iaith Cymru: “Y bobol llawr gwlad sydd yn cael eu effeithio waethaf bob amser mewn rhyfel, nid y rheiny sydd yn achosi...

Cadeirydd Newydd y Mentrau Iaith

Cadeirydd Newydd y Mentrau Iaith

Rydym yn falch rhannu’r newydd fod Dewi Snelson wedi camu i gadeiryddiaeth Mentrau Iaith Cymru ers mis Tachwedd eleni (2021). Bu’n is gadeirydd am y tair blynedd ddiwethaf tra bu Lowri Jones yn cadeirio. Rydym yn diolch yn arbennig i Lowri am ei gwaith diwyd...

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth trefniadau llywodraethu a rheoli effeithiol mewn mudiadau trydydd sector

Mentrau Iaith Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth trefniadau llywodraethu a rheoli effeithiol mewn mudiadau trydydd sector

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad Nod Ansawdd PQASSO yn ddiweddar gan gydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru.   Dywed Lowri Jones, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru;  “Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn y...

Triawd y Mentrau

Triawd y Mentrau

Cyflwyno Heledd a Marged Heledd a Marged sydd wedi ymuno ag Iwan Hywel i greu tîm Mentrau Iaith Cymru. Mae Marged yn rhannu swyddfa gydag Iwan yn Llanrwst, Sir Conwy a Heledd mewn swyddfa yng Nghanolfan Gymraeg Yr Atom, Caerfyrddin, Sir Gâr. Dechreuodd Heledd ddiwedd...

Cofiwch Ddiwrnod Glyndŵr

Owain Glyndŵr oedd yr arweinydd Cymreig olaf i arwain gwrthryfel yn erbyn Brenin Lloegr. Yn hanu o linach frenhinol Powys a'r Deheubarth, fe'i cyhoeddwyd yn Dywysog Cymru yng Nglyndyfrdwy ar Fedi 16, 1400 ym mhresenoldeb llysgenhadon o'r Alban, Ffrainc a Sbaen. Bob...