Newyddion

Teyrnged Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Teyrnged Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Hoffai’r Mentrau Iaith ar draws Cymru ymestyn ein cydymdeimlad i deulu a chydnabod Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, heddiw.   Daeth â chyfoeth o brofiad i’r rôl hwnnw gan weithio yn ddiflino ar wneud y Gymraeg yn iaith fyw sy’n rhan o brofiad bob dydd pobl Cymru. ...

Y Fari Lwyd

Y Fari Lwyd

Dyma un o draddodiadau hynotaf Cymru - y cyfnod hwnnw o amgylch y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd pan y byddwn yn croesawu mintai i'r aelwyd yn arwain dyn mewn gwisg wen a phenglog ceffyl addurnedig, dan ganu penillion y pwnco! Mae'r Mentrau Iaith wedi creu pecyn difyr yn...

Ymgyrch Gŵyl Ddewi Mentrau Iaith Cymru & Twf

Y Gymraeg: Perthyn i ti a fi #Perthynitiafi 21 Chwefror – 1 Mawrth Beth yw’r ymgyrch? Ymgyrch peilot ond cyffrous yw hi o’r enw ‘Y Gymraeg: Perthyn i ti a fi’. Y bwriad yn syml yw hyrwyddo negeseuon allweddol am y Gymraeg a dwyieithrwydd ar y cymunedau ar-lein gyda’r...

Shwmae Day

Diwrnod Shwmae 15/10/2013 Fe fwynheuodd pawb Diwrnod Shwmae eleni. Dyma cwpwl o fideos i ddangos sut wnaeth pawb ddathlu'r diwrnod.