Gyda dyddiau Santes Dwynwen a Sant Ffolant yn prysur agosau, cofiwch garu’r Gymraeg drwy ei ddefnyddio o ddydd i ddydd wrth fyw, dysgu a mwynhau.

Beth am annog ffrind, cymar, plentyn neu gymydog i ysgrifennu cerdyn yn Gymraeg wrth ddathlu cyfnod y caru eleni?

Ddim yn cofio stori Dwynwen? Mae sawl fersiwn gwahanol ohoni. Dyma un fersiwn ar wefan Cymraeg.