Gan fod Cymru yn enwog drwy’r byd am ei dawn rygbi, ac hefyd yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, wrth gwrs – beth am gyfuno’r ddau?!

Felly gan fod y Swyddogion i gyd gyda’i gilydd yn eu cynhadledd flynyddol ym Mis Chwefror fe fanteision nhw ar y cyfle a chreon nhw fersiwn eu hunain. Roedd hwn i gyd yn rhan o ymgyrch BBC Cymru ac fe gafwyd hwyl fawr yn ei greu. Dyma fersiwn y Swyddogion Maes o Galon Lân. Mwynhewch y fideo!

Fideo Calon Lan

Am fwy o wybodaeth ynglyn ar ymgyrch cliciwch ar y linc isod
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/cymruwales/calonlan/?lang=cy