Mae Menter Gorllewin Sir Gâr. yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiect cynhwysiant digidol yng Ngorllewin Sir Gâr.
Lleoliad: Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan

Cyflog: £21,589 – £23,836

Dyddiad Cau: 20/09/2019 12:00

Am fwy o wyboaeth ffoniwch Dewi Snelson ar 01239 712934