Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’r Ganolfan

Teitl y swydd:  Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned

Lleoliad y swydd:  Lleolir y swydd yn Siop a Chanolfan Tŷ Tawe

Cytundeb:  Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Cyflog:  Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus)

Dyddiad cau: 12.00 ar 30.11.18

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’r Ganolfan

Teitl y swydd:  Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned

Lleoliad y swydd:  Lleolir y swydd yn Siop a Chanolfan Tŷ Tawe

Cytundeb:  Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Cyflog:  Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus)

Dyddiad cau: 12.00 ar 30.11.18

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch dean@menterabertawe.cymru am becyn cais.

AbertaweMae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned