Mentrau Iaith Cymru

Gweithgareddau Cymraeg Gartref Welsh Home Activities

Cartref Cymraeg – syniadau i ddefnyddio’r Gymraeg adref

Postiwyd Mawrth 31, 2020 yng nghategori Newyddion

Chwilio am bethau i chi neu’r plant wneud yn y cartref? Dyma rai syniadau: Apiau Cymraeg:  Mae sawl ap Cymraeg yn bodoli bellach ar gyfer plant bac...

valleyaid-fri

Codi dros £11,000 i Glwb y Bont

Postiwyd Mawrth 26, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyn i bandemig Coronafeirws effeithio ein bywydau, roedd trychinebau eraill wedi effeithio ardaloedd dros Gymru, sef Ciara a Dennis. Achosodd y ddwy s...

Grantiau i Wyliau Cymunedol Cerddorol Cymraeg 2020

Grantiau i Wyliau Cymunedol

Postiwyd Chwefror 28, 2020 yng nghategori Newyddion

DIWEDDARIAD PWYSIG: Yn anffodus, ni fydd y grant hwn yn digwydd eleni. Wrth ymateb i efaith Covid19 nid yw’r arian hwn bellach ar gael, ac felly...

Gwnewch y Pethau Bychain

Gwnewch y Pethau Bychain i’r Gymraeg

Postiwyd Chwefror 24, 2020 yng nghategori Newyddion

“Gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i” oedd un o negeseuon enwocaf ein nawddsant cenedlaethol. Wrth ddathlu Dydd Gŵy...

Gwahoddiad i dendro_ Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Gwahoddiad i dendro: Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Postiwyd Chwefror 11, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni i ddylunio, gweinyddu, cynnal a chynnig cefnogaeth ar gyfer dwy wefan. Mae’r tendr hwn ar gyfer 2 ddarn ...

Adnoddau - Casey Tongue_trans heb llygaid copy

Cefnogi a Datblygu Cerddoriaeth Gymraeg

Postiwyd Chwefror 5, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio’n agos gyda’r maes cerddoriaeth boblogaidd Cymraeg ar hyd y flwyddyn, o redeg clybiau a sesiynau cer...