Mentrau Iaith Cymru

Yr Enillwyr

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau Mentrau Iaith

Postiwyd Ionawr 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Cafodd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020 a gafodd ei noddi ga...

6

Gwobrwyo Cydweithio

Postiwyd Ionawr 16, 2020 yng nghategori Newyddion

Gorau gweithio cydweithio, a dyna wna pob Menter Iaith gyda nifer o wahanol bartneriaid – o fudiadau i fusnesau, cynghorau a chymunedau – ...

4

Gwobrwyo Prosiectau Technoleg

Postiwyd Ionawr 15, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith yn helpu i arwain y ffordd ym maes prosiectau technoleg ieithyddol. Er mwyn i’r Gymraeg barhau a ffynnu mae’n rhaid cyflwyno...

5

Gwobrwyo Digwyddiadau Llwyddiannus

Postiwyd Ionawr 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae ein cyfraniad i greu a chefnogi digwyddiadau bywiog, addysgiadol a llawn hwyl yn amhrisiadwy i’n cymunedau. O wyliau mawr i glybiau achlysurol &...

7

Cydnabod Datblygu Cymunedol

Postiwyd Ionawr 13, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae cymunedau yng nghalon y Mentrau Iaith, gyda phob Menter yn gweithio’n agos gyda’u cymunedau lleol i gynyddu’r defnydd o’r ...

logo glas

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (rhan amser) *ail hysbysebiad*

Postiwyd Ionawr 6, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cyflog: £11,933- £13,235 flwyddyn (18.5 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Fawrth 2021 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o ymestyn yn ddibynnol ...