Mentrau Iaith Cymru

grant gwyliau

Grantiau i Wyliau Cymunedol Cerddorol Cymraeg

Postiwyd Mawrth 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae MIC yn edrych i hybu gwyliau cymunedol gyda phwyslais ar gerddoriaeth boblogaidd Cymraeg drwy gynnig cefnogaeth ariannol i sefydliadau a grwpiau ...

tafwyl pyst

Tafwyl a Pyst yn Cynnal Noson Arbennig yng Nghastell Caerdydd

Postiwyd Mawrth 22, 2019 yng nghategori Newyddion

Bydd Tafwyl yn agor ei drysau am noson ychwanegol eleni ar ôl ymuno â’r label dosbarthu a hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg, PYST, i gyflwyno noson o ...

Logo MISD 2012 Outlines

*SWYDD WAG* 2x Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Sir Ddinbych RHAN AMSER

Postiwyd Mawrth 8, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog  MENTER IAITH SIR DDINBYCH  Cytundeb: 2 swydd rhan amser (20 awr yr un) am gyfnod yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 ...

common voice cymraeg

Staff a Charcharorion Berwyn yn cyfrannu at brosiect Cymraeg gyda help y fenter iaith leol

Postiwyd Mawrth 6, 2019 yng nghategori Newyddion

Yng Ngharchar EM Berwyn, Wrecsam, mae grŵp o staff a charcharorion sy’n siaradwyr Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect data rhyngwladol arloesol.  Me...

Dogfen heb deitl

Galw am Gwmni Adnoddau Dynol

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Gwahoddir Ceisiadau gan Gwmnïau Cymwysedig ar gyfer Tendr Cefnogaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni allan...

logo glas

#100kRheswm i ddefnyddio Cymraeg mewn busnes

Postiwyd Mawrth 1, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae busnesau ledled Cymru yn cymryd rhan mewn ymgyrch gan Lywodraeth Cymru i rannu eu rhesymau dros ddefnyddio Cymraeg. Mae’r ymgyrch –  #100...