Mentrau Iaith Cymru

104489688_106160014474704_3614135979587140_n

Ffair cynnyrch rhithiol Mentrau’r Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Gorffennaf 3, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith y gogledd ddwyrain wedi trefnu ffair cynnyrch i roi cyfle i bobl cefnogi artistiaid a chrefftwyr lleol yn ystod y cyfnod clo. Ddydd ...

llun gan Kristina Banholzer

Gwyliau’r Mentrau yn mynd ar-lein!

Postiwyd Mehefin 5, 2020 yng nghategori Newyddion

Er y siom o orfod gohirio gwyliau cymunedol cerddorol Cymraeg dros Gymru eleni, mae’r Mentrau yn parhau i fynd amdani a rhannu’r arlwy arl...

83641342_4175170182500884_5501987469932888064_n

Sesiwn sgwrsio yn troi’n rhyngwladol

Postiwyd Mehefin 4, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyn y ‘clo mawr’ roedd sawl Menter Iaith yn cynnal sesiynau sgwrsio, paned a chlonc, bore coffi, peint a sgwrs a phob math o gyfleoedd i b...

Conwy

*2 Swydd Wag* Menter Iaith Conwy

Postiwyd Mai 26, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae dwy swydd ran-amser angen eu llenwi ...

ras123 (600x400)(1)

Ras Rithiol o Gwmpas Cymru i Godi Arian i Iechyd Cymunedol

Postiwyd Mai 4, 2020 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.  Mae’r ymg...

cynllun dysgu Selog

Cynllun i Alluogi Pawb Ddysgu Cymraeg Adref

Postiwyd Ebrill 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mewn ymateb i apêl gan deuluoedd amrywiol, a phryder ehangach am anfantais fydd i’r plant nad ydynt yn derbyn Cymraeg yn eu haddysg adref, lansiwyd...