Mentrau Iaith Cymru

Selog Cymraeg - gifting Welsh

Anrheg Di-dâl Selog i Deuluoedd a Dysgwyr Cymru!

Postiwyd Rhagfyr 18, 2019 yng nghategori Newyddion

Rhowch y Gymraeg yn yr hosan ’Dolig a mwynhewch y Gymraeg adref dros y gwyliau yw’r neges gan Menter Iaith Môn i deuluoedd Cymru, wrth lansio cyf...

Gwirfoddolwyr

Y Mentrau Iaith yn Gwobrwyo Gwaith Arbennig Gwirfoddolwyr

Postiwyd Rhagfyr 5, 2019 yng nghategori Newyddion Newyddion

Fel mudiadau cymunedol, mae’r Mentrau Iaith yn cael eu harwain gan aelodau gwirfoddol o’r gymuned sy’n rhoi o’u hamser yn hael...

66720863_2442585389304409_928364125992517632_o

Menter Iaith Sir Caerffili ar restr fer Gwobrau Elusennau Cymru

Postiwyd Tachwedd 13, 2019 yng nghategori Newyddion Newyddion

Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer olaf ar gyfer y wobr Defnydd Gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhel...

MenterIaithFFLINT_km133

Datblygu Cymunedau Dwyieithog yn y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Tachwedd 12, 2019 yng nghategori Newyddion

Eleni mae swyddogion newydd wedi eu penodi ym Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych er mwyn helpu cymunedau i sefydlu grwpiau cymu...

1

Cloncian i ymarfer Cymraeg

Postiwyd Hydref 28, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae grwpiau ymarfer i ddysgwyr yn ymddangos ar hyd a lled y wlad, gyda’r Mentrau Iaith yn ganolog i fwyafrif y clybiau clonc yma. Creu cyfleoedd...

logo glas

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (llawn amser)

Postiwyd Hydref 15, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Fawrth 2020 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd gryf o ymestyn yn ddibynn...