Mentrau Iaith Cymru

Casnewydd

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Postiwyd Awst 14, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Casnewydd, Llawr D, Prifysgol De Cymru, Usk Way, Casnewydd, NP20 2BP ...

o bydded i'r heniaith barhau

Dathlu Gwaith y Mentrau Iaith a’u Gwirfoddolwyr

Postiwyd Awst 2, 2019 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Ar ddydd Llun Awst, 5ed bydd derbyniad ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led C...

instagram

Amserlen Stondin Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Postiwyd Gorffennaf 26, 2019 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Conwy wedi gweithio ar y cyd i drefnu stondin fyrlymus llawn gweithgarwch sy’n addas i bob oed gyda digwyddia...

Fflint a Wrecsam

* Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog: £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwaith: 37 awr yr w...

gwyl y ferch mon

Gŵyl yn dathlu Merched ym myd celfyddyd Môn

Postiwyd Gorffennaf 10, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Gŵyl y Ferch, mewn cydweithrediad ag Oriel Môn a Menter Iaith Môn, yn lansio arddangosfa o waith merched yn unig, ar nos Sadwrn 13eg o Orffenna...

plant dyffryn ogwen

Canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored yn dilyn cydweithio Menter

Postiwyd Mehefin 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored, gafodd ei lansio ddydd Gwener, Mehefin 21ain yng Nghanolfan Mynydda Plas y Brenin, yn gosod fframwaith ...