Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag*: Swyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru, Llanrwst

Postiwyd Gorffennaf 11, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

colour - square, grey text

Hysbyseb SwyddSwyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru

 Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

 Cyflog: £17,391 – £18,319 y flwyddyn

 Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos. (Yn ddelfrydol rydym am benodi’n llawn amser, ond yn barod i ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n awyddus i weithio llai o oriau)

 Cytundeb: Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad. (Cyfnod prawf o 6 mis)

 Lleoliad: Prif swyddfa’r mudiad yn Llanrwst

Prif ddyletswyddau fydd cefnogi gwaith a staff MIC, y prosiect Cymraeg Byd Busnes, delio gyda chyllid, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan-ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

 Gwneud Cais: Trwy ddychwelyd ffurflen gais at post@mentrauiaith.cymru

 Dyddiad cau: 12pm Dydd Llun 6ed o Awst 2018

Dyddiad cyfweld: 15fed o Awst yn Aberystwyth

 

X
- Enter Your Location -
- or -