Digwyddiadau

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Mentrau Iaith dros y misoedd nesaf. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch a’ch Menter Iaith leol.

Rhagfyr 2022

Llun Maw Mer Iau Gwen Sad Sul
1
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Event
 • Amser Stori a Chrefft Llanymddyfri | Story and Craft Time - Menter Dinefwr
 • Panad a Sgwrs
 • Canu yn y Caffi - Singalong Cymraeg
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Noson Creu Cân Nadolig gyda Siôn Thomas Owen
 • Clwb Garddio misol
2
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Sesiwn Grefft yn Sgiliau Llandeilo | Craft Session at Sgiliau Llandeilo - Menter Dinefwr
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
3
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sesiwn crefft Nadolig
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Gweithdy Plygain
 • Gweithdy torch nadolig
 • Gig HMS Morris + Ynys (Menter Abertawe)
4
5
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Gweithdy Creu Torch Nadolig (Menter Caerdydd)
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Tai Chi (Menter Caerdydd)
6
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
7
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Groto Siôn Corn - Sir y Fflint
 • Ymweliad Siôn Corn â Phafiliwn Jade Jones, Y Fflint
8
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Event
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Gig Brigyn a Bwffe (Menter Iaith Bro Morgannwg)
9
 • Caffi Cered
 • Bore coffi CCP
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein
10
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Gweithdy Torch Nadolig | Christmas Wreath Workshop - Menter Dinefwr
11
12
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • crefftau nadolig llyfrgell Port Talbot
 • Tai Chi (Menter Caerdydd)
 • Sgwrs y Mis (Zoom) Menter Caerdydd
13
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Zŵm
14
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Groto Siôn Corn - Wrecsam
 • Ymweliad Siôn Corn â Thŷ Pawb, Wrecsam
15
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Event
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
16
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Parti Nadolig plantawe
 • Cam Ymlaen
17
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
18
19
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Tai Chi (Menter Caerdydd)
20
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Clwb Gemau Fideo - Mentrau Iaith y Gogledd
 • Menywod Casnewydd
21
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
22
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
23
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
24
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
25
26
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
27
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
28
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
29
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Event
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
30
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
31
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat