Mentrau Iaith Cymru

IMG_5380

Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Postiwyd Medi 30, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Hydref 15fed, 2019 bydd pobl dros Gymru gyfan yn cyfarch eu gilydd gyda Shwmae neu Su’mae a’n annog eraill i roi tro arni. Dyma 7fed Di...

Bydded i'r Heniaith Barhau

Cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd

Postiwyd Medi 18, 2019 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Fel rhan o ymgyrch y Mentrau Iaith, mae aelodau o garfan Cymru i Gwpan Rygbi’r Byd wedi gosod addewid i’r Gymraeg wrth ganu’r geiriau ‘O Bydde...

Teuluoedd Glan-llyn 2018 families (4)

Mwynhau’r Gymraeg gyda Rhwyfau a Rhaffau

Postiwyd Medi 16, 2019 yng nghategori Newyddion

Cynigir diwrnod antur yng Nglan-llyn i deuluoedd ar 5ed o Hydref i gyd-fynd â’r ymgyrch cenedlaethol dathlu’r Gymraeg ‘Shwmae Su’mae!’. Dyw...

MGSG

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Prosiect Digidol Menter Gorllewin Sir Gâr

Postiwyd Medi 12, 2019 yng nghategori Heb Gategori

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr. yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu...

estyn croeso

Dod a’r hen a’r ifanc ynghyd

Postiwyd Awst 31, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae sawl prosiect dros y wlad wedi dangos bod ymgysylltiad rhwng plant bach a’r henoed yn gwneud lles i’r ddwy garfan o oedran mewn sawl f...

Fflint a Wrecsam

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Prosiect Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Awst 20, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Prosiect Symud Gyda Tedi Cyflog: £23,700- £24,200 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwait...