Mentrau Iaith Cymru

Selog a Leisa Mererid ioga Caergybi - yoga in Holyhead

Selog yn Dathlu

Postiwyd Mehefin 14, 2019 yng nghategori Newyddion

Diolch i grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad gr...

grant gwyliau

Cyhoeddi Gwyliau Llwyddiannus Grantiau Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Mehefin 5, 2019 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn trafodaethau yn cydnabod pwysigrwydd gwyliau cymunedol cerddorol Cymraeg tuag at gyflwyno’r iaith a diwylliant Cymraeg i gynulleidfaoedd ne...

Merthyr

*Gwahoddiad i dendro* Datblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful yn chwilio am gwmni i ddatblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm y cwmni. “Mae Menter Iaith M...

YsgolBerllanDeg_29Mai-2015_km016-1024x682

Bwrlwm yn y Bae: Chwarae Agored i Blant oed cynradd Mentrau yn rhan o Eisteddfod yr Urdd

Postiwyd Mai 23, 2019 yng nghategori Newyddion

Eleni bydd ‘Bwrlwm’, cynllun chwarae agored gwyliau ysgol Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg, yn cael ei chynnal ar faes Eisteddfod yr U...

logo glas

*SWYDD WAG* Swyddog Cymraeg Byd Busnes x2

Postiwyd Mai 14, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd) Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Orffennaf 2020 yn y lle cy...

Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Cydweithio i rannu hanes cymeriadau Cymru

Postiwyd Mai 13, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Fai 18fed bydd Menter Iaith Conwy a chwmni Mewn Cymeriad yn cyflwyno sioe hwyliog yn dod a stori hanesyddol o oes Llywelyn Fawr yn fyw i deuluoedd....